سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
واکاوی مفاهيم و نظريه‌های رايج توسعه و تجارب ايران و جهان: به سوی نظريه اسلامی ايرانی پيشرفت
سي‌ويكم ارديبهشت‌ماه و يكم خردادماه 1393

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 فراخوان کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات
سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » پیام رئیس مرکز بازگشت

باسمه تعالی

نحوه مواجهه با نظریه ها و تجارب توسعه یکی از چالش های اصلی سیاست  گذاری و برنامه ریزی توسعه در جمهوری اسلامی ایران بوده است. به لحاظ نظری دیدگاه های متنوعی از ضرورت تبعیت حداکثری از این نظریات و تجارب تا بی اعتنایی مطلق نسبت به آن ها در جامعه ما مطرح بوده و هست. اما آن چه در غیاب یک نظریه عملیاتی پیشرفت در طراز انقلاب اسلامی در عمل اتفاق افتاده گزینش پاره هایی از الگوهای مختلف و تلفیق و ترکیب آن با برخی ارزش-ها و شعارهای انقلاب بوده است. این امر به عدم انسجام و ثبات سیاست ها و برنامه های توسعه انجامیده که خود مبین ضرورت تهیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. اتخاذ دیدگاهی روشن در این خصوص از مقدمات طراحی الگو است.
پر واضح است که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان محصول یک تکاپوی بدیع برطبق مبانی و اصول اسلامی و متناسب با شرایط و اقتضائات ایران و به مدد ژرف اندیشی متفکران و محققان کشور تهیه خواهد شد. این امر با بی اعتنایی نسبت به نظریه ها، تجارب و عبرت های توسعه بین المللی ملازمه ندارد. بلکه برعکس، الگوی پیشرفت و نظریه های پشتیبان آن که احتمالاً در افق آینده برخواهد دمید از واکاوی انتقادی پیشینه موضوع که رویه ای علمی برای انجام هرکار بزرگ و بنیادی است بهره خواهد برد. این واکاوی امری پیچیده و چند رشته ای است و به هم اندیشی متفکران و محققان حوزه های مربوط در محیطی مناسب برای تضارب آراء نیاز دارد.
سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به این امر اختصاص یافته است. مقالات ارزنده محققان کشور و مباحث مربوط که در طی روزهای برگزاری کنفرانس در خواهد گرفت مایه اصلی را فراهم خواهد کرد تا پس از کنفرانس به تدوین ارزیابی جامعی از توسعه در سطح بین المللی منتهی شود. انشاالله.

 

صادق واعظ‌زاده

رئیس شورای عالی و رئیس مرکز
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 

© 1393 تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.
طراحی و برنامه نویسی: گروه طراحی کامل