فراخوان کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات
دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » کمیته علمی بازگشت

اعضای کميته علمی:
دکتر رضا داوری اردکانی (رئيس کميته علمی، استاد دانشگاه تهران)
دکتر هادی اکبرزاده (دبير کنفرانس، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان)
حجت الاسلام دکتر احمد احمدی (استاد دانشگاه تهران)
دکتر غلامعلی افروز (استاد دانشگاه تهران)
دکتر غلامرضا اعوانی (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)
دکتر مصطفی ايزدی (استاديار دانشگاه دفاع ملی)
حجت الاسلام دکتر حميد پارسانيا (دانشيار دانشگاه باقرالعلوم)
دکتر محمد حسين پناهی (استاد دانشگاه علامه طباطبائی)
دکتر سعيد جبل عاملی (دانشيار دانشگاه علم و صنعت)
دکتر غلامرضا جمشيديها (دانشيار دانشگاه تهران)
دکتر سيد منصور خليلی عراقی (استاد دانشگاه تهران)
دکتر مسعود درخشان (دانشيار دانشگاه علامه طباطبائی)
دکتر محمد رجبی (مشاور علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی)
حجت الاسلام والمسلمين علی اکبر رشاد (استاد درس خارج حوزه علميه تهران)
دکتر مهدی طالب (استاد دانشگاه تهران)
حجت الاسلام والمسلمين ابوالقاسم عليدوست (استاد درس خارج حوزه علميه قم)
دکتر علی نقی مشايخی (استاد دانشگاه صنعتی شريف)
حجت الاسلام دکتر سيد حسين ميرمعزی (دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی)
حجت الاسلام دکتر احمد واعظی (دانشيار دانشگاه باقرالعلوم)

 

© 1392 تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.
طراحی و برنامه نویسی: گروه طراحی کامل