چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
پیشرفت ایران؛ گذشته، حال، آینده
سی‌ام و سی‌ویکم اردیبهشت‌ماه 1394

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات

کند و کاو در فراز و فرود تحولات تاریخی ایران

* آداب مسكن در سیاستنامه‌هاي اسلامی- ایرانی
* ابعاد مثبت و منفی درآمد نفت در پروسۀ توسعه ایران از آغاز تا کنون
* احیای تمدن ایرانی اسلامی از رهگذر تولید مادی و معنوی با بررسی نقش بنیان های فکری شیعی در فراز و فرود تمدنی
* ارائه الگویی جامع برای شناخت مدیریت اسلامی
* اسلام و ظهور نخبگان علمی در عصر طلایی فرهنگ و تمدن اسلامی
* الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در تاریخ‌نگاری مهدیقلی خان هدایت
* اندیشه‌های شیخ محمّد خیابانی و الگوی پیشرفت ایرانی
* انعکاس حوادث تاریخ ایران در شعر معاصر(با تحلیل اشعار نیما و اخوان در ارتباط با کودتای 28 مرداد 1332)
* انگلستان، نفت و سلطه(مطالعه موردی شرکت نفت بختیاری)
* اهمیت نقش وزیر در ایجاد و پیشبرد ثبات سیاسی عصر سلجوقیان
* ایران و تجارت بین‏المللی دریای سیاه در دوران ایلخانان
* بایسته‌های دینی الگوی پیشرفت با تأکید بر نسبت‌شناسی عقل‌گرایی و وحی‌باوری در سبک زندگی
* بررسی پیامدهای فرهنگی و تفکری تهاجم تمدنی غرب در ایران بعد از انقلاب
* بررسی تاریخی فرآیند شکل‌گیری هویت ملّی در ایران
* بررسی تاریخی نقش نفت در اقتصاد ایران با تأکید بر بیماری هلندی(درس‌هایی برای آینده)
* بررسی تأثیر فرآیند مدرن‌ شدن بر تغییر کارکردهای سنتی بازار بزرگ تهران «بازار در گذر زمان»
* بررسی رویکرد اصلاحگری اقتدارگرایانه در ایران از دوره قاجار
* بررسی سیر تاریخی مبانی نظری رابطه‌ی دین و جنگ در اسلام و دیگر ادیان
* بررسی ضرورت الگوگیری از نهاد حسبه در بازطراحی نهادهای نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
* بررسی کمی و کیفی علم‌آموزی زنان در سه دهه پس از انقلاب اسلامی ایران
* بررسی نقش خواجه نظام الملک و مدارس نظامیه در تحمیل همسازگری فکری- مذهبی در ایران
* بررسی و تحلیل توسعه و پیشرفت اقتصادی در سیرۀ اهل بیت ‌(علیهم السلام) با رویکرد فازی
* بلوچستان و جنبش مشروطه
* پایتخت‌های ایران، پیشرو در پیشرفت تمدن اسلامی ایرانی
* پیشرفت زن صدر اسلام در اشتغال(باتوجه به سیره حضرت محمد مصطفی(ص))
* پيشرفت ايران؛ گذشته، حال و آينده در بيانات مقام معظم رهبري
* تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر ساختارها و نهادها در مسیر توسعه کشور
* تأثیر گفتمان دفاع مقدس بر شخصیت و نقش‌های متفاوت زنان
* تأثير انديشه و گفتمان ديني در پيشرفت ايران در دهه‌هاي گذشته و اخير
* تبلور نقش تربیتی حکومت اسلامی در حکومت مطلوب امام خمینی (ره)
* تبیین اخلاق اقتصادی ایرانیان، با باورهای آیینی یا دینی با تکیه بر دورۀ مشروطه
* تعارضات فکری- ساختاری در تمدن ایرانی- اسلامی و فقدان شکل‌گیری الگوی پیشرفت علمی
* تقدم و تأخر نهادها در فرایند توسعه
* جامعه ایرانی- اسلامی و اهل کتاب؛ مطالعۀ موردی مندائیان
* جامعۀ مطلوب قرآنی(بررسی آراء استاد محمدرضا حکیمی دربارۀ سرشت و مختصات مدنیت قرآنی)
* جنبش‌های مدنی؛ اجتماعی و سیاسی و پیشرفت های تاریخی ایران
* جهان بینی اسلامی و هستی شناسی سبک زندگی اسلامی ایرانی:رویکردی راهبردی
* جهانی شدن و فرهنگ های بومی: بازشناسی چشم‌اندازی تاریخی
* چالش های مفهوم «استقلال»به عنوان یکی از منابع هویتی- فرهنگی ایرانیان
* چرایی و چگونگی پیشرفت در ایران
* حرکت از اقتصاد اسلامی تا اقتصاد کلاسیک با استفاده از آیات قرآن
* حکمت عملی، الگوی پیشرفت ایرانیان ( تأملی بر تاریخ‌نوشته‌های قرن 3 تا 6 هجری)
* رفاه خانواده در ایران پس از انقلاب اسلامی
* زوال موقعيت دريايى ايرانيان در عصر اكتشافات، جغرافيايى و تأثير آن بر عقب ماندگى تاريخى ايران
* زینب پاشا و جنبش مشروطه‌خواهان تبریز
* سرمایه‌های علمی تمدن اسلام و ایران
* سلطنت، مشروطه و حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی علامه نائینی؛ الگویی پیشینی از مشروعیت مردمی در اندیشۀ دینی
* سنت‌گرایی و نوگرایی در عصر مشروطه و تأثیر آن بر پیشرفت ایران
* سیاست چندفرهنگ‌گرایی در دورۀ هخامنشی: همزیستی تنوع فرهنگي و همبستگی سياسي
* سیره نظری و عملی پیامبر و معصومان و نقش آن در پیشرفت تاریخی ایران
* سیرۀ مالی و اداری پیامبر اسلام (ص) در مدینه الگوی برتر اقتصادی با تکیه بر بیت المال
* سیرۀ نظری و عملی پیامبر و معصومان (ع) و نقش آن درپیشرفت تاریخی ایران
* شکل‌گیری مدیریت شهری نوین در نخستین دورۀ قانونگذاری (1324-1326ق/1906-1908م)ضرورت ها، چالش ها و موانع
* عقل‌گرایی، نقل‌گرایی در سیر و بسط تاریخ ایران
* علل و عوامل شكوفائي و ركود تمدّن اسلامي
* عوامل نهادی و ساختاری تمرکز دولت و ناکارایی اقتصادی در تاریخ اقتصادی ايران
* غارت نفت و نقش آن در عقب‌ماندگی ایران
* مجد خوافی؛ اولین مقلّد سعدی؛ سرمایۀ علمی- فرهنگی دیروز، افتخار امروز
* مدرنیته و تمدن اسلامی ایران
* مقدمه ای بر مقوله پیشرفت در عصر قاجاریه
* مناسبات پیشرفت و تربیت در تاریخ آموزش و پرورش ایران از دوران باستان تا پایان دوران پهلوی
* موانع شکل‌گیری احزاب سیاسی ایران با تأکید بر ویژگی‌های تاریخی کشور
* نزهة الارواح و روضة‌الافراح
* نظام نشانگانی الگوی پیشرفت نزد کارگزاران حکومتی در تاریخ ایران معاصر
* نقش بیگانگان در رکود و عقب ماندگی ایران(مطالعۀ موردی: نقش انگلیس در قحطی بزرگ 1919-1917م در دوره قاجار)
* نقش دین و باورهای مذهبی در حفظ و تقویت هویت دینی جوانان با تأکید بر سیره نبوی
* نقش و جایگاه آموزه‌های فرهنگ اسلامی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
* نگاهی بر سیر تفکر فلسفی و ارتباط آن با پیشرفت جامعه
* نگاهی به قرائت میشل فوکو از انقلاب ایران از منظر نفی الگوی توسعۀ شبه مدرن استخوان نوسازی و شاهی که صد سال دیر آمده بود
* واکاوی تاریخی عنصر نص‌گرایی در روش‌های فقهی امامیه و نقش آن در پیشرفت فقه نظام اجتماعی
* واکاوی تمدن اسلامی- ایرانی و علل و عوامل رشد و افول آن در مقاطع مختلف تاریخی
* واکاوی تمدن اسلامی- ایرانی و علل و عوامل رشد و افول آن در مقاطع مختلف تاریخی
* واکاوی تمدن اسلامی-ایرانی و علل رشد و افول آن (با تأکید بر دورۀ معاصر)
* واكاوي تمدن اسلامي ايراني و عوامل رشد و افول آن در مقاطع تاريخي؛ با تأكيد بر دولت‌هاي شيعي
* واکاوی علل رشد و تکوین تمدن اسلام وایران باتأکید بر مؤلفۀ علم گرایی
* هویت نژادی و مکانی ایرانیان

© تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.