چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
پیشرفت ایران؛ گذشته، حال، آینده
سی‌ام و سی‌ویکم اردیبهشت‌ماه 1394

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات

دکتر سيد منصور خليلی عراقی (دانشگاه تهران)، رئيس کميته علمی
دکتر زاهدی وفا (دانشگاه امام صادق (ع))، دبير کنفرانس
دکتر عادل آذر (دانشگاه تربيت مدرس)
دکتر سيد حسين ابطحی (دانشگاه علامه طباطبائی)
دکتر علي­اصغر توفيق (دانشگاه تربيت مدرس)
دکتر محمد رضا حجازی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
دکتر علی رضاييان (دانشگاه شهيد بهشتی)
حبيب الله طباطبائيان (دانشگاه علامه طباطبائی)
حجت الاسلام دکتر عاملی (دانشگاه تهران)
حجه الاسلام دکتر سيد هادی عربی (جامعه المصطفی)
دکتر شهريار عزيزی (دانشگاه شهيد بهشتی)
حجه الاسلام دکتر علی اکبری (دانشگاه امام حسين(ع))
دکتر رحيم عيوضی (دانشگاه بين المللی امام خمينی(ره))
دکتر علي­اکبر فرهنگی (دانشگاه تهران - بازنشسته)
دکتر اکبرکميجانی (دانشگاه تهران)
دکتر موسوی موحدی (دانشگاه تهران)
حجه الاسلام دکتر سيد عباس موسويان (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی)
حجه الاسلام دکتر ميرباقری (فرهنگستان علوم قم )

© تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.