چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
پیشرفت ایران؛ گذشته، حال، آینده
سی‌ام و سی‌ویکم اردیبهشت‌ماه 1394

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات

1. ضرورت و مبانی مفهومی نقشه راه پيشرفت
1.1. ضرورت تدوين الگوی پبشرفت
1.2. مفهوم­شناسی تعاريف و اصطلاحات الگو: نقشه،ايرانی، اسلامی، پيشرفت و منشاء علمی و فلسفی و دينی آنها
1.3. قلمروهای موضوعی تحول(الگو)، مولفه­ها و شاخص­های هر قلمرو
1.4. ارزيابی راهبردی وضعيت موجود کشور (ضعفها، قوتها، فرصتها و تهديدها در سطوح کلان/ملی و قلمروهای موضوعی)
2. مطالعه تطبيقی و پيشينه روش شناسی تدوين نقشه راه
2.1.گذشته، حال و آينده روش شناسی تدوين نقشه راه در ايران و جهان
2.2. آسيب­شناسی روش شناسی تدوين نقشه راه در ايران (قبل و بعد از انقلاب) و جهان
2.3. مطالعه تطبيقی روش شناسی تدوين نقشه راه اسلامی و غيراسلامی
3. روش شناسی تدوين نقشه راه
3.1. نقش و جايگاه اسلام در محتوا و ساختار روش شناسی الگوی پيشرفت
3.2. روش شناسی تدوين مقاصد راهبردی الگوی پيشرفت
3.3. روش شناسی شاخص سازی برای الگوی پيشرفت
3.4. مبانی مفهومی، ضرورت و جايگاه نظام­نامه(روش) تدوين نقشه
3.5. اصول و روش يکپارچه­سازی خرده الگوها با يکديگر (روش تلفيق الگو)
3.6. اعتباربخشی تدوين نقشه (نحوه اعتبارسنجی روش تهيه الگو)
3.7. ساز و کار ارتباط با نقشه­های پائين دستی (نحوه تاثير گذاری الگوی پيشرفت بر اسناد سياست­گذاری کشور)
3.8. پيش فرض­ها، اصول و مبانی(پارادايم) در روش­شناسی تدوين الگوی پيشرفت
4. اصول سازماندهی، اجرا و کنترل در نقشه راه
4.1. سازمان مطلوب تدوين الگو
4.2. اجرا، نظارت و کنترل در الگوی پيشرفت
4.3. جلب مشارکت نهادها، مراکز و افراد حقيقی و حقوقی صاحب نظر در تدوين الگوی پيشرفت


© تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.